חדשות רצות:

[ditty_news_ticker id="98"]

קבלו הצעת מחיר לביטוחחיסכון לפנסיה

קופת פנסיה:  קופת פנסיה הינו מכשיר לצורך הפקדה חודשית לקבלת קצבה חודשית לאחר גיל הפרישה הן לשכיר והן לעצמאי.

 

לפנסיה ניתן לחסוך בשלושה אפיקים:

  1. קופת פנסיה
  2. ביטוח מנהלים (לשכירים) / תגמולים לעצמאיים (לעצמאים)
  3. קופת גמל

 

קופת פנסיה:

לקופת הפנסיה יש שני סוגים:

  1. קופת פנסיה מקיפה
  2. קופת פנסיה משלימה

קופת פנסיה מקיפה הינה קופת פנסיה שמעבר לאפשרות לחסוך בה לגיל פרישה, קיימים בה כיסויי ביטוח לדוג': כיסוי נכות (פיצוי במקרה אובדן כושר עבודה), כיסוי סיעודי (פיצוי במקרה סיעוד), כיסוי שארים (קצבה חודשית לבן/ת הזוג במקרה פטירה ואו ליתומים מתחת לגיל 21 או נתמכים אחרים).

קופת פנסיה משלימה הינה קופה ללא מרכיבי ביטוח אלא רק לצורך חסכון לפנסיה.

 

ביטוח מנהלים (לשכירים) / תגמולים לעצמאיים (לעצמאים ):

הינו מכשיר לצורך חסכון לפנסיה במסגרת פוליסת ביטוח, אשר מקנה את יתרונות הביטוח כחוזה לעניין הקצבה הפנסיונית.

יש הבדל מהותי בין להתקשר בחוזה לצורכי פנסיה חוזה שהינו פוליסה לבין להצטרף לתקנון בפנסיה שהינה בעצם קופה הדדית בן כל חברי הקופה.

זאת אומרת המחוייבות של חברת הביטוח המבטחת בביטוח פנסיוני הינה אישית כלפי הלקוח ולא כקופת הפנסיה שרואה את העמית כחלק מכל העמיתים ונותנת לזה משקל בקבלת ההחלטה.

יש לציין שכיום רק מגיל 60 ניתן לשריין מקדם המרה לגיל הפרישה מה שנותן יתרון לביטוח המנהלים / תגמולים לעצמאיים.