חדשות רצות:

[ditty_news_ticker id="98"]

קבלו הצעת מחיר לביטוחהצעה אטרקטיבית לביטוח דירה

מצאנו לנכון להציע לך הצעה אטרקטיבית לביטוח דירתך

להלן מפורטות שלוש אפשרויות:

 אפשרות 1  אפשרות 2  אפשרות 3
 מבנה 200,000  ש"ח 300,000 ש"ח 400,000 ש"ח
 תכולה 100,000 ש"ח 150,000 ש"ח 200,000 ש"ח
 פרמיה לתשלום 790 ש"ח 1080 ש"ח 1370 ש"ח

התוכנית מורחבת לכלול:
כיסוי לנזקי אש , נוזלים וטבע וכן לנזקי פריצה , זדון וגניבה.

שבר לטלביזיות, מחשב נייד , וידאו, DVD, מערכות סטראופונוית, סורק, פקסמיליה, או כל מכשיר נייד אחר עד לשווי של 10,000 ש"ח לפריט בודד.

תכשיטים עד 10% מסכום ביטוח התכולה (ללא תוספת פרמיה ) בארץ ובחו"ל

נזק תאונתי לאופניים זוג אחד , עד לסכום של של 1000 ש"ח

כיסוי נזקי מים בהתאם לתנאי הפוליסה . תיקון נזק מים למבנה יעשה באמצעות
שחר שרותי חרום, כולל כיסוי לשרותי מים , פתיחת סתימות , אינסטלציה חשמלית ופתיחת מנעולים כשירות חירום.

כיסוי כנגד שבר שמשות, כיורים, אסלות , משטחי שיש ונברשות עד 5% מסכום ביטוח התכולה כלול.

צד ג': עד לסכום 500,000 ש"ח , כולל הרחבה לבעלי חתולים וכלבים למעט כלבים מסוג
דוברמן, אמסטף, ורוטווילר שהכיסוי בגינם מוגבל ל – 100,000 ש"ח . כולל הרחבה
לכלי נשק אישי של המבוטח המוחזק ברישיון.

חבות מעבידים לעובדי משק ביתו של המבוטח – גבול אחריות