חדשות רצות:

עדכון ! החל מתאריך 01.01.2018 אין ביטוח סיעודי קולקטיבי , קבלו ממשרדינו הצעה טובה לביטוח סיעודי.

עדכון נוסף ! תשאלו אותנו על ביטוח סיעודי עם ערכי הסילוק הגבוהים ביותר !

קבלו הצעת מחיר לביטוח



ביטוח מבנה

רוצה לישון בשקט כשגשם זלעפות בחוץ? , רוצה לקום בבוקר ובמקום להיות מודאג מנזקי מים להיות רגוע? רוצה שהנכס היקר שהינך עמל רבות ועמלת רבות בשבילו חס וחלילה בגלל
איזה שהוא קצר חשמלי לא ירד לטימיון עקב שריפה שנוצרה או שיטפון או כל נזק אחר שאין לנו שליטה עליו.
ניתן לבצע את ביטוח המבנה בצמוד לביטוח המשכנתא מה שמקנה לכם גם ביטוח משכנתא עם תעריף משתלם ביותר, ובנוסף ביטוח המכסה נזקים למבנה הדירה שלכם.

מה כולל הכיסוי?
ביטוח המבנה הינו מבטיח כי במקרה של נזק הנקוב בפוליסה, הלקוח יקבל פיצוי על נזק ישיר שנגרם למבנה הדירה ובנוסף יקבל המבוטח את ההוצאות עבור אנשים מקצועיים ששילם להם עקב הנזק למשל: אדריכל שמאי, מהנדס, יועץ , קבלן, הוצאות פינוי הריסות, אובדן שכר דירה.

הכיסוי כולל:
מרפסות, צנרת, אינסטלציה, דוודים, הסקה, שערים, גדרות, כל החלקים הקבועים והמחוברים של הדירה או אליה חיבור קבוע.
אם מדובר בבית משותף , הכיסוי כולל גם את חלקו היחסי של המבוטח ברכוש המשותף, וכמובן אובדן שכר הדירה.
המבנה מכוסה מהנזקים הבאים: אש, ברק, התפוצצות , נזקי מים , שטפונות, רעידת אדמה , נזקי טבע, התנגשות כלי רכב , פגיעה ע"י כלי טייס , מהומות ונזק בזדון , פריצה .

אנחנו ממליצים…
"אברהמוב סוכנות לביטוח" ממליצים על ביטוח זה לבעלי דירות הגרים בבתים משותפים, וכן לבעלי בתים פרטיים שאינם מעוניינים או שאין להם צורך בביטוח התכולה למשל: דירות מושכרות או לצורך משכנתא. במידה וחס וחלילה קורה מקרה של נזק גדול ולא יהיה ביטוח למבנה אשר יכסה את הנזק לא תהיה אפשרות לשקם את הבניין. עקב מחסור באמצעיים כספיים של בעלי הדירות שאינם מבוטחים בביטוח המבנה.
לכן "אברהמוב יעקב סוכנות לביטוח" ממליצים מאחר ויש מקרים מזה כמה שנים שאנשים שחוו מקרים ובזכות זה שאצל אברהמוב היו מבוטחים, נשארו רגועים אחרי נזקים חמורים שקראו להם.

•    הצעת מחיר לביטוח מבנה