חדשות רצות:

[ditty_news_ticker id="98"]

קבלו הצעת מחיר לביטוחביטוח אחריות מקצועית

הצעה לביטוח אחריות מקצועית

הינך בעל מקצוע חופשי, אנו מודעים לכך שמידי יום הינך חשוף לתביעות מצד גורמים שונים לתביעות הנובעות מהפרת חובה מקצועית או רשלנות שנגרמו בתום לב.
כדי לא להיות מוטרדים מכך, וכדי שתוכלו לעבוד בראש שקט, אברהמוב סוכנות ביטוחים ממליצים לכם על ביטוח אחריות מקצועית.
הפוליסה מתאימה לבעלי המקצועות החופשיים, עורכי דין, רועי חשבון, קוסמטיקאיות , מהנדסים וכדו'

יתרונות ביטוח אחריות מקצועית:
כיסוי הוצאות להגנה משפטית עקב רשלנות שלכם או של עובד מטעמכם.
הגנה מפני תביעות.
במידה והאירוע אירע לפני מועד הביטוח והתביעה אירעה בתקופת הביטוח, ישנו כיסוי רטרואקטיבי.

אברהמוב סוכנות ביטוחים ממליצים….

אנו באברהמוב סוכנות ביטוחים ממליצים לעשות ביטוח זה, כי לפעמים עד כמה שבעל מקצוע יראה את מקצועיותו בנושא לפעמים כושל עקב רשלנות כזו או אחרת ואותם לקוחות שבהם התרשל בעל המקצוע או העובד תחתיו לא יתפשרו וירצו ללכת עד הסוף.לכן הגיע ביטוח שעיקרו הוא כיסוי לתביעות שנגרמו עקב הרשלנות המקצועית. וכיסוי הוצאות ההגנה המשפטית בנפגעי צד ג' ואף מעבר לגבולות האחריות.

לא לוקחים סיכונים אצל אברהמוב סוכנות ביטוחים….