ביטוחי רכוש

 

להלן מפורטים סוגי ביטוחי הרכוש אותם אנו עושים:
ביטוח אש מורחב:
ביטוח זה הינו מכסה אובדן או נזק פיזי ישיר לרכוש המבוטח לדוג' מבנים, ציוד, מלאי, מכונות וכ"ו, הנגרם על ידי אש וברק ובנוסף כתוצאה מסיכונים נוספים כגון, פריצה, רעידת אדמה, נזקי טבע, נזק בזדון, נזקי נוזלים, התפוצצות ועוד

ביטוח אובדן רווחים כתוצאה מאש:
במידה וללקוח יש פוליסת ביטוח אש מורחב על הרכוש שלו מגיעה פוליסה זו של אובדן הרווח הרווחים שמכסה את אובדן הרווח הגולמי שנגרם כתוצאה מהנזק הפיזי לרכוש, המכוסה בביטוח אש מורחב, כתוצאה מירידה במחזור המכירות וכן כתוצאה מההוצאות שהמבוטח הוציא על מנת למנוע או להקטין את הירידה ברווח הגולמי בתקופת השיפוי שנקבעה בפוליסה.

ביטוח ציוד אלקטרוני:
ביטוח ציוד אלקטרוני זה מכסה נזק פיזי תאונתי לציוד אלקטרוני, מחשבים נייחים וניידים מדפסות.
הביטוח הינו על בסיס פוליסת כל הסיכונים. בנוסף ניתן לרכוש כיסוי להוצאות שחזור נתונים וכן הוצאות תפעול מוגדלות לציוד האלקטרוני למשל שחזור מידע, שחזור גיבויים שנפגעו הוצאות טכנאי וכדו'.

ביטוח ציוד הנדסי:
ביטוח על בסיס פוליסה כל הסיכונים והיא מכסה עבור נזק תאונתי חיצוני פיזי או אובדן שנגרמו עבור ציוד הנדסי למשל עגורני מערבלי בטון, מנופים וכו'..