ביטוחי חבויות

 

מייצרים מוצרים? מוכרים מוצרים? מייבאים? מרכיבים? בכל זאת יש עליכם את החובה על המוצר שיהיה
תקין וחס חלילה אף אחד לא היה רוצה שלקוחותיו יפגעו נזק כלשהוא ממוצריו.
לכן אברהמוב סוכנות לביטוח מציעים לכם את ביטוח חבות מוצר אשר הינו ביטוח אשר בא לכסות עבור
כל פיזי לגוף או לרכוש אשר נגרם לצד ג' ע"י מוצר פגום שהמבוטח ייצר או מכר או ייבא או הרכיב,
טיפל או סיפק ובלבד שהמוצר יצא מחזקתו.

ביטוח חבות מעבידים
אברהמוב סוכנות לביטוח מציעים לך את ביטוח חבות מעבידים אשר ביטוח זה בה בכדי לכסות את חבות
המבוטח כלפי עובדיו על נזקי גוף של העובדים במשך העבודה, או עקב העבודה במקום המבוטח
שאירע בתאונת הביטוח.

אחריות כלפי צד שלישי
אברהמוב סוכנות לביטוח מציעים לך את ביטוח אחריות כלפי צד שלישי , אשר בא כדי לכסות את האחריות
החוקית של המבוטח כלפי צד שלישי שאינו עובד שלו, הביטוח מכסה עבור נזק פיזי גופני או נזק לרכוש בתקופת הביטוח.

אברהמוב סוכנות לביטוח ממליצים….
אנחנו ממליצים על ביטוח זה מכיוון שכמו שאין לדעת מה יהיה מחר כך גם לגבי עתידנו וכדומה, אל לנו לקחת סיכונים ,
עדיף להיות שקטים ולדעת שבכל מצב אנחנו מכוסים ונוכל לקבל את הפיצוי הנדרש כדי להמשיך חיים תקינים כמו לפני האירוע ,
עד כמה שאפשר.